طراحی امنیتی:

شرکت پردازش تصویر رایان تنها شرکت خصوصی در ایران است که با در اختیار داشتن یکی از بهترین و پیشرفته ترین نرم افزارهای طراحی امنیتی دنیا قادر به پیاده سازی انواع ویژگی های امنیتی در چاپ می باشد.


 • Anticopy

  در این تکنیک عبارت یا تصویر مورد نظرتنها در کپی سند قابل رویت خواهد بود.


 • Rossette Guilloche

  در این آیتم ، منحنی ها با محاسبات هندسی خاصی در فضای دایره ای طراحی و تکثیر می شوند به گونه ای که بازسازی آنها بدون در اختیار داشتن این محاسبات مقدور نخواهد بود .


 • Spread Guilloche Pattern

  در این شیوه، با تکرار و تکثیر فضای منفی گیوش ، بافت متناسبی ایجاد می شود.


 • Line Generator

  در این تکنیک، فرم مورد نظر با تغییر در جهت خطوط زمینه بوجود می آید.


 • Trafo Raster

  همانگونه که ملاحظه می کنید، تصویر با تغییر در سایز نقاط و ضخامت خطوط زمینه بازسازی شده است.


 • Invisible UV Ink

  در این آیتم لوگوی شرکت مربوطه با مرکب نامرئی چاپ شده است به گونه ای که تنها زیر نور UV قابل رویت است.


 • Rainbow

  در این تکنیک رنگها به آرامی از رنگی به رنگی دیگر می رسد.


 • Gradient Effect

  در این تکنیک با حرکت دادن هولوگرام در زوایای مختلف، بازی رنگ به صورت پیوسته یا دایروی دیده حواهد شد .


 • Lineal Guilloche

  با ویژگیهای آیتم Rossette Guilloche با این تفاوت که در مسیر مستقیم افقی و یا عمودی اجرا میشود.


 • Crystal Pattern

  بافت قانونمند و یا بی قاعده ای که با تکثیر یک یا چند شکل بوجود می آید.


 • Microtext

  نوشته های بسار ریزی که با چشم غیرمسلح قابل رویت نیست..


 • Microtext

  نوشته بسیار ریزی که با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نمی باشد و خواندن آن نیازمند استفاده ابزار بزرگنمایی مانند ذره بین خواهد بود .


 • Relief Line

  در این شیوه طرح مورد نظر با ایجاد برجستگی و یا فرورفتگی ایجاد می شود.


 • Line Raster

  در این شیوه طرح، با تغییر جهت و ضخامت خطوط زمینه بوجود می آید


Smile