کارت های اعتباری:

"رایان" تولید کننده کارت های پیش پرداخت روی مقوا و یا PVC است. این کارت ها در چهار رنگ با استفاده از طرح ویژه خود مشتریان تولید می شوند.

برچسب های امنیتی هولوگرام روی شناسه و گذرواژه هایی را می پوشانند که با خراشیده شدن آشکار می شوند.

به جای برچسب می توان از نوار مغناطیسی برای نگهداری شناسه و گذرواژه ها و یا چاپ بارکد استفاده کرد. این کارت ها کاربردهایی گوناگون دارند که کارت های شارژ تلفن، کارت تلفن، کارت هدیه، کارت عضویت مشتری، کارت شناسایی، کارت بانکی و کارت نمایشگاه از جمله آنهاست.


Smile