کنترل کیفیت:

مدیریت پردازش تصویر رایان در راستای دستیابی به موفقیت پایدار، بر پایه نگرش سیستمی به موضوع کیفیت و با رویکرد بهبود مستمر، نظارت بر فرآیند تولید محصول از مرحله دریافت سفارش تا تحویل آن به مشتری را در دستور کار قرار داده است و در این زمینه موفق به دریافت گواهینامه سیستم کیفیت ISO 9001-2008 شده است .

سیستم مدیریت شرکت بر پایه تضمین کیفیت( فراهم آوردن اطمینان لازم از اینکه الزامات کیفیتی برآورده می شوند ) و کنترل کیفیت ( برآورده سازی الزامات کیفیتی با روش های اجرای کنترل کیفیت آماری ) استوار می باشد.

پردازش تصویر رایان همچنین برای ارتقای سطح استانداردهای کیفی در صنعت چاپ بسته بندی اقدام به راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت و اندازه گیری دقیق نموده است و از این دید در کشور پیشگام می باشد. فرآورده های غذائی، آرایشی بهداشتی در ایران و نیز کارت های شارژ تلفن همراه می باشد.


Smile